หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทร. 044-009009 ต่อ 1555, 9421

E-mail : Auditnrru@nrru.ac.th

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ Waraporn Sripowang