หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงานประจำปี 2565

รายงานประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประจมหาวิทยาลัย
คลิ๊ก https://anyflip.com/uvtsf/lwzw/
หากมีความประสงค์รับข้อมูลข่าวสารเป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 4
หรือโทร 0-4400-9009 ต่อ 1555

วันที่เผยแพร่ 21 กุมภาพันธ์ 2566