หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิ๊ก

 

 

วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2566
ผู้เผยแพร่