หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่ลิงค์

https://audit.nrru.ac.th/show_subwork.php?pages=c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39

วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2566
ผู้เผยแพร่ Waraporn Sripowang